Вода

Почистването и обработката имат много голямо значение.
Основното почистване на системата за охлаждане на млякото позволява да се избегнат инфекции, а охлаждането забавя размножаването на бактериите и химичните процеси. Предотвратяването на размножаването на бактериите чрез бързо охлаждане и ефективно почистване и обработка води до големи икономии за сметка на допълнителните загуби, които могат да бъдат понесени от фермерите.
Имайки предвид вида на продукта (млякото) е необходимо да се почиства доилното оборудване след всяко доене. Това означава, че целият агрегат трябва да бъде почистен от остатъците от мляко, т.е. трябва да бъдат отстранени остатъците от хранителна среда, чието наличие е най-важното условие за развитието на бактериите. Високата температура и основната дезинфекция убиват голяма част от бактериите.
Поглед към нашите решения
© 2021 Remin