Сирена

Несъмнено най-широкоразпространената група млечни продукти. Консумацията на сирена в света нараства ежегодно.

При производството на сирене след процесите на пастьоризация, задръжка и охлаждане, следва подсирване и обработка на сиренината до получаване на продукт готов за зреене. Единствено при производството на кашкавал, млякото не се пастьоризира, а преминава през процес на термизация /по ниска температура на загряване 60 – 65°C/, за да може да протече технологичния процес на обработка до получаване на продукт, готов за зреене.
Сиреноизготвители
Поглед към нашите решения
© 2021 Remin