Мляко

Млякото е една от основните и най-разпространените храни на света. Основно то бива краве, но в някои региони се преработва и консумира овче, козе, камилско и т.н..

Нежно пастьоризирано или по високотемпературна технология. Технологии даващи по-дълъг живот на Вашето мляко. По време на температурната обработка, микроорганизмите и патогените биват унищожени, в резултат на което продукта е безопасен за пиене и с удължен срок на годност, без добавяне на всякакви адитиви.
Инсталация за производство на йогурт
Поглед към нашите решения
© 2021 Remin