Услуги

Проектиране
Предлагаме цялостно проектиране на Вашето производство. Имаме решения за вашия бизнес, независимо от мащабите му!
Гаранционно обслужване
Всички закупени и монтирани от нас инсталации, са съпътствани с необходимите документи, паспортни книжки и гаранционно обслужване за минимум 1 година.
Извънгаранционно обслужване
След изтичане на гаранционния срок, се задължаваме да поддържаме на склад и доставяме материали и части, за срок от минимум 5 години.
Поддръжка, обслужване и модернизация на съществуващи инсталации
Предлагаме висококачествено обслужване и модернизация на млекопреработвателни съоръжения.Нашият екип от специалисти, може да Ви предложи, най-доброто решение за оптимизация и поддръжка на Вашето производство.
Консултации
-технологични

-технически

Логистика
За да пристигне вашата инсталация навреме и без транспортни дефекти, фирма РЕМИН, работи само с утвърдени доставчици по въздух, суша и море.
© 2021 Remin